Zastosowanie:

W żywieniu zwierząt duże znaczenie ma prawidłowo zbilansowana mieszanka paszowa, powinna ona charakteryzować się odpowiednim poziomem energii co umożliwia stu procentowe wykorzystanie białka i pozostałych składników pokarmowych.

Z uwagi na duże wymagania energetyczne zwierząt białko i tłuszcze są bardzo ważnym komponentem mieszanek paszowych.

Śruta sojowa High Pro/High Pro Plus: dla bydła mlecznego, opasowego, starszych grup trzody, stad kur reprodukcyjnych, starszych grup indyków i gęsi.