Ważenie pojazdówPosiadamy urządzenie do ważenia o dopuszczalnej masie ważącej 60 ton, z ważnym świadectwem weryfikacji.