Sojowa Agro Akademia w Wielkopolsce


Powrót
Soja jest gatunkiem, któremu w ostatnich latach poświęca się dużo uwagi. Świadczą o tym m.in. prace hodowlane, zwiększony zakres badań rejestracyjnych, rosnąca oferta odmian na rynku oraz specjalistyczne imprezy firm hodowlano-nasiennych, ochroniarskich czy przetwórczych. Jedną z nich są cykliczne, krajowe spotkania w ramach tzw. Agro Akademii Soi organizowane wspólnie przez firmy: Saatbau, BASF, ADOB Agrolok i Stowarzyszenie Polska Soja.

Przeczytaj artykuł...