Polska jest za zwiększeniem produkcji roślin białkowych


Powrót

Polska popiera działania Komisji Europejskiej na rzecz zwiększenia produkcji roślin białkowych, by uniezależnić się od importu pasz opartych na GMO - zapewnia Jan Krzysztof Ardanowski, szef resortu rolnictwa.

Przeczytaj artykuł..