Ekstrudery w żywieniu zwierząt


Powrót
W hodowli bydła oraz jego żywieniu bardzo istotnym elementem są komponenty białkowe, które wpływają na opłacalność oraz efektywność hodowli. W momencie wprowadzenia zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu bydła ze względu na ryzyko wystąpienia BSE (gąbczasta encefalopatia bydła), na popularności zyskały śruty poekstrakcyjne.

Śruty poekstrakcyjne są produktem ubocznym ekstrakcji oleju z nasion roślin oleistych takich jak: soja oraz rzepak. Aby uzyskać taką śrutę, należy poddać ją obróbce chemicznej z udziałem rozpuszczalników. Jednym z takich środków chemicznych jest heksan. Poddanie surowca takiej obróbce wiąże się z ryzykiem skażenia komponentu oraz spada jego smakowitość. Mało znanym, ale już od kilku lat praktykowanym sposobem produkcji pasz białkowych oraz przetwarzania zbóż , jest proces ekstruzji.

Ekstruzja w porównaniu do ekstrakcji jest procesem, który nie wymaga użycia preparatów chemicznych. Olej jest wytwarzany za pomocą wysokiego ciśnienia oraz wysokiej temperatury. Materiał ten jest przeciskany przez układ specjalnej prasy we wcześniej wymienionych warunkach. Dzięki temu nie trzeba wykorzystywać podczas procesów produkcyjnych zbędnych rozpuszczalników, które obniżają wartości paszy. Ekstrudery charakteryzują się przede wszystkim lepszą strawnością od śrut poekstrakcyjnych. Jedną z głównych zalet jest podwyższony udział białka chronionego w paszy. Białko chronione jest to bardzo istotny oraz pożądany elementy podczas bilansowania diety dla bydła mlecznego o wysokiej wydajności. Każdy dobry żywieniowiec wie, jakim nieodłącznym elementem podczas bilansowania diety bydła jest białko chronione. Ekstrudery także wykazują się znacznie wyższą smakowitością, co wpływa pozytywnie na pobranie paszy.Śruta sojowa ekstrudowana NON GMO

Śruta sojowa HI-PRO POEKSTRAKCYJNA

Białko 46 %

Białko 48 %

Tłuszcz 5 %

Tłuszcz 1,5%

Przyswajalność 95 %

Przyswajalność 70 %

Przyswajanie 43,7g białka na 100g produktu

Przyswajanie 33,6 g białka na 100g produktu

Produkcja ekologiczna

Produkcja z użyciem chemii – rozpuszczalnik heksan, benzyna

Zwiększona ilość białka trawionego jelitowo ( chronionego UDP) 63% -322g

Mniejsza ilość białka trawionego jelitowo około 135 g

Brak GMO

Najczęściej produkt GMO

Wolne od salmonelli

Większe ryzyko zanieczyszczenia paszy

Wysoka wartość energetyczna 5 % tłuszczu !

Znikoma wartość energetycznaPomimo wyższej ceny związanej z większymi nakładami na wyprodukowanie ekstruderu, po przeliczeniu na białko strawne, ektrudowana śruta sojowa wypada znacznie lepiej od zwykłej śruty po ekstrakcyjnej. Można śmiało stwierdzić, że wraz z upływem czasu a wzrastającymi wymaganiami żywieniowymi bydła, ekstrudery będą umacniać swoją pozycję oraz zwiększać udział w dawkach treściwych. Ekstrudery są świetnym komponentem dla każdego gatunku zwierząt gospodarskich. Każdy w swoim gospodarstwie znajdzie dla nich miejsce. Jeśli zależy nam na prawidłowym wzroście oraz dobrych wynikach produkcyjnych, powinniśmy wybierać produkty, które na to wpływają.

Niestety obecnie na rynku jest bardzo mało ekstruderów. Jednym z niewielu producentów tych komponentów jest firma STW S.A z Sokołowa Podlaskiego. Dodatkowo ich wszystkie ekstrudery oraz pasze są produkowane z pasz wolnych od GMO. Nasza marka SOYAFOODS ściśle współpracuje z firma STW S.A .

Więcej informacji odnośnie ekstruderów mogą państwo uzyskać u Dariusza Szwedka, naszego doradcy od spraw żywienia zwierząt, tel. +48 730-806-906.